Да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение, съобразено с държавните образователни изисквания, индивидуален подход и стимулиране развитието на потенциалните му възможности.  А за родителите - сигурност и спокойствие в напрегнатото  ежедневие, както и увереност, че детето им се обгрижва от професионалисти, с много внимание и любов.                                              

 • Добре организирано пространство –  усещане за атмосфера, която помага да се чувствате добре;

 • Желание за активен диалог с родителите, партньорите и служителите;

 • Амбиция да създадем не просто “детски център”, а красиво, уютно и стимулиращо развитието на малките палавници място

 • Непрекъснато усъвършенстване – всичко, което правим днес можем да правим още по-добре утре; 

 • Иновативност в намирането на креативни идеи за развитие и отстояване доброто име на фирмата и детското заведение всеки ден;

 • Развитие и растеж, гарантиращи възвръщаемост на инвестициите и сигурност на служителите;

  Организация, която осигурява спокоен ритъм на работа, без стрес и напрежение, предразполагаща към творчество, обмен на добри педагогически практики и взаимодействие с колегите, децата и родителите; 
  Доверие,основано на лоялно и толерантно отношение към партньори, служители и потребителите на нашите услуги;
  Ангажираност и съпричастност към политиката и целите на фирмата ;


Разработване на детайлна авторска програма за възпитание и обучение на деца от предучилищна възраст с акценти върху:

 

 • формиране на еталон на поведение и превенция на агресията у децата;

 • стимулиране и развитие на фантазията и творческите заложби ;

 • запознаване с българския фолклор и традиции;

 • формиране на елементарни знания за европейския съюз и страните членки;

 • чуждоезиково обучение;

 • укрепване на детския организъм чрез спорт и игри.


 Изграждане на сплотен екип от висококвалифицирани специалисти, на базата на единство на потребностите, интересите и целите.